SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

Prints by Asano, Yuichi

Yuichi Asano was born in China in 1944. After obtaining a degree in economics at Keio University he had a career in banking and industry, from which he retired in 2004.
In 1990, when he was in Hong ... >>> read biography

1
Asano, Yuichi

2
Asano, Yuichi

3
Asano, Yuichi

4
Asano, Yuichi

5
Asano, Yuichi

6
Asano, Yuichi

7
Asano, Yuichi

8
Asano, Yuichi

9
Asano, Yuichi

10
Asano, Yuichi

11
Asano, Yuichi

12
Asano, Yuichi


Back
 
Prints by artist
Abe, Sh˘ko  
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asaga, Manjir˘  
Asahi, Masahide  
Asano, Takeji  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Brayer, Sarah  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Fujiki, Kikumaro  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Fukazawa, Sakuichi  
Hagiwara, Hideo  
Hashimoto, Okiie  
Hatsuyama, Shigeru  
Hayashi, Waichi  
Hiratsuka, Un'ichi  
Hiroshima, Shintar˘  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Hori, Yoshiji (堀義二)  
Id˘, Masao  
Ikeda, Eiji  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
Ishizaki, Shigetoshi  
It˘, Kennosuke  
It˘, Ryosaku  
Ito, Takayoshi  
Iwasaki, Miwako  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kamei, T˘bei  
Karhu, Clifton  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Tetsunosuke  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawachi, Seiko  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawano, Kaoru  
Kawasaki, Kyosen  
Kikuchi, Zenjir˘  
Kitaoka, Fumio  
Kitazawa, Shűji  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
K˘saka, Gajin  
Kozaki, Kan  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Kuroki, Sadao  
Kusaka, Satomi  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Makino, Munenori  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyamoto, Shufu  
Miyao, Shigeo  
Miyata, Masayuki  
Miyata, Sabur˘  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Moritani, Rikio  
Murakami, Gyojin  
Murayama, Kank˘  
Mut˘, Kan-ichi  
Nagare, K˘ji  
Nakagawa, Isaku  
Nakano, Yoichi  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nemoto, Kagai  
Nitta, J˘  
Nunomura, Shin'ichi  
Ogawa, Tatsuhiko  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
ďmoto, Yasushi  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Hanjir˘  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Sewai, Koichi  
Shiba, Hideo  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takahashi, Tasabur˘  
Takeda, Gentar˘  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Tanaka, Ky˘kichi  
Taninaka, Yasunori  
Tobari, Kogan  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tomimoto, Kenkichi  
Tsukamoto, Shigeru  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Uchida, Shizuma  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Unidentified  
Various  
Wakayama, Yasoji  
Watanabe, Yoichi   
Yamada, Akiyo  
Yamagishi, Kazue  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Naboru  
Yasui, S˘tar˘  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, Hodaka  

v2