SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

Prints by Kristensen, Tom

Tom Kristensen was born in Sydney, Australia, in 1962. By profession a landscape designer, he was inspired by Paul Binnie's work and by the works of the group of artists known as the Baren Forum to tr ... >>> read biography

1
Kristensen, Tom

2
Kristensen, Tom

3
Kristensen, Tom

4
Kristensen, Tom

5
Kristensen, Tom

6
Kristensen, Tom

7
Kristensen, Tom

8
Kristensen, Tom

9
Kristensen, Tom

10
Kristensen, Tom

11
Kristensen, Tom

12
Kristensen, Tom

13
Kristensen, Tom

14
Kristensen, Tom

15
Kristensen, Tom

16
Kristensen, Tom

17
Kristensen, Tom

18
Kristensen, Tom

19
Kristensen, Tom

20
Kristensen, Tom

21
Kristensen, Tom

22
Kristensen, Tom

23
Kristensen, Tom

24
Kristensen, Tom

25
Kristensen, Tom

26
Kristensen, Tom

27
Kristensen, Tom

28
Kristensen, Tom

29
Kristensen, Tom

30
Kristensen, Tom

31
Kristensen, Tom

32
Kristensen, Tom

33
Kristensen, Tom

34
Kristensen, Tom

35
Kristensen, Tom

36
Kristensen, Tom

37
Kristensen, Tom

38
Kristensen, Tom

39
Kristensen, Tom

40
Kristensen, Tom

41
Kristensen, Tom

42
Kristensen, Tom

43
Kristensen, Tom

44
Kristensen, Tom

45
Kristensen, Tom

46
Kristensen, Tom

47
Kristensen, Tom

48
Kristensen, Tom

49
Kristensen, Tom

50
Kristensen, Tom

51
Kristensen, Tom

52
Kristensen, Tom

53
Kristensen, Tom

54
Kristensen, Tom

55
Kristensen, Tom

56
Kristensen, Tom

57
Kristensen, Tom

58
Kristensen, Tom

59
Kristensen, Tom

60
Kristensen, Tom

61
Kristensen, Tom

62
Kristensen, Tom

63
Kristensen, Tom

64
Kristensen, Tom

65
Kristensen, Tom

66
Kristensen, Tom

67
Kristensen, Tom

68
Kristensen, Tom

69
Kristensen, Tom

70
Kristensen, Tom

71
Kristensen, Tom

72
Kristensen, Tom

73
Kristensen, Tom

74
Kristensen, Tom

75
Kristensen, Tom

76
Kristensen, Tom

77
Kristensen, Tom

78
Kristensen, Tom

79
Kristensen, Tom

80
Kristensen, Tom

81
Kristensen, Tom

82
Kristensen, Tom

83
Kristensen, Tom

84
Kristensen, Tom

85
Kristensen, Tom

86
Kristensen, Tom

87
Kristensen, Tom

88
Kristensen, Tom


Back
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asahi, Masahide  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Funasaka, Yoshisuke  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hirakawa, Seiz˘  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kasamatsu, Shir˘  
Katase, Kazuhiro  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawashima, Tatsuo  
Kitaoka, Fumio  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Maki, Haku  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Munakata, Shik˘  
Murayama, Kank˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakanishi, Yoshio  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nunomura, Shin'ichi  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Platt, John  
Rigden Read, Arthur  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suwa, Kanenori  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Watanabe, Yoichi   
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  

v3