SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

Sosaku Hanga

創作版画

This website gives a systematic overview of the wide variety of s˘saku hanga that are for sale on www.sarugallery.com - Japanese Prints and Japanese Paintings.
S˘saku hanga, in the West also known as "creative prints", are woodblock prints first made in Japan in the early 20th century. Nowadays the same techniques are still used, also by Western artists. In that case they are often referred to as New Hanga.
All prints on this website are for sale; enquiries are welcome.

Eric van den Ing

A random selection from my stock

1
Nakano, Yoichi

2
Kat˘, Yasu

3
Koga, Nobuyoshi

4
Binnie, Paul

5
Kristensen, Tom

6
Homma, Rie

7
Takagi, Shir˘

8
Nagare, K˘ji

9
Lyon, Mike

10
Maekawa, Senpan

11
Kristensen, Tom

12
Kat˘, Tetsunosuke

13
Asano, Yuichi

14
Homma, Rie

15
Kristensen, Tom

16
Binnie, Paul

17
Binnie, Paul

18
Kristensen, Tom

19
Lyon, Mike

20
Maeda, Masao

21
Kristensen, Tom

22
Homma, Rie

23
Binnie, Paul

24
Kristensen, Tom

25
Kristensen, Tom

26
Nara, Enami

27
Lyon, Mike

28
Kristensen, Tom

29
Koga, Nobuyoshi

30
Homma, Rie

 
Prints by artist
Abe, Sh˘ko  
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asaga, Manjir˘  
Asano, Takeji  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Brayer, Sarah  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Fujiki, Kikumaro  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Fukazawa, Sakuichi  
Hagiwara, Hideo  
Hasegawa, Tomisabur˘  
Hashimoto, Okiie  
Hatsuyama, Shigeru  
Hayashi, Waichi  
Hiratsuka, Un'ichi  
Hiroshima, Shintar˘  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Hori, Yoshiji (堀義二)  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Inoue, Toyohisa  
Ishii, Ry˘suke  
Ishii, Tsuruz˘  
Ishizaki, Shigetoshi  
It˘, Kennosuke  
It˘, Ryosaku  
Ito, Takayoshi  
Iwasaki, Miwako  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kamei, T˘bei  
Karhu, Clifton  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Tetsunosuke  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawachi, Seiko  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawano, Kaoru  
Kawasaki, Kyosen  
Kikuchi, Zenjir˘  
Kitaoka, Fumio  
Kitazawa, Shűji  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
K˘saka, Gajin  
Kozaki, Kan  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Kuroki, Sadao  
Kusaka, Satomi  
Lyon, Mike  
Mabuchi, T˘ru  
Maeda, Masao  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Makino, Munenori  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyamoto, Shufu  
Miyao, Shigeo  
Miyata, Masayuki  
Miyata, Sabur˘  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Moritani, Rikio  
Murakami, Gyojin  
Murayama, Kank˘  
Mut˘, Kan-ichi  
Nagare, K˘ji  
Nakagawa, Isaku  
Nakano, Yoichi  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nemoto, Kagai  
Nitta, J˘  
Nunomura, Shin'ichi  
Oda, Kazuma  
Ogawa, Tatsuhiko  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
ďmoto, Yasushi  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Sait˘, Kimiko  
Sakamoto, Hanjir˘  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Sewai, Koichi  
Shiba, Hideo  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Shinagawa, Takumi  
Sone, Kiyoharu  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Gentar˘  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Tanaka, Ky˘kichi  
Taninaka, Yasunori  
Tobari, Kogan  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tomimoto, Kenkichi  
Tsukamoto, Shigeru  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Uchida, Shizuma  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Unidentified  
Various  
Wakayama, Yasoji  
Watanabe, Yoichi   
Yamada, Akiyo  
Yamagishi, Kazue  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Naboru  
Yasui, S˘tar˘  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, Hodaka  

v2